Category:

Eshqi Mavi

Net TV Kurd : Dramai Eshqi Mavi 77 Dramaiaky Turki Komalaiaty Ishq u Xoshawisti u Dramia. Emrah rollay saraki teda dabinet, Ishqy Mavy Barhami kanali NET TV KURD bo zmani Kurdi Sorani 2017. am dramaia la ATV turky la mangi 9 2016 dasty pekrdwa. Ashqy Mavi Ashqi Mavi

Leave a Reply