Category:

Shawi Huzairan

NRT2 TV – Dramai Nwey Doblazhy Turki bo kurdi sorani Shaweki Huzairan E32 Turkiy Sheweky Huzeiran Haziran Gecesi 2004 – 2006 Turkish

Leave a Reply

5 Comments